Trường Tiểu học Nhân Hải tổ chức chuyên đề: “Nâng cao năng lực cho giáo viên về xây ra đề kiểm tra định kì theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.”

Với mục tiêu nhằm giúp cán bộ giáo viên nhuần nhuyễn trong việc đánh giá, ra đề kiểm tra cho học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. Trường Tiểu học Nhân Hải tổ chức chuyên đề: “Nâng cao năng lực cho giáo viên về xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra định kì theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh”
78434629_1026200181058798_7515185044118306816_n
Giáo viên trong tổ đã tập trung tại văn phòng để tham gia buổi chuyên đề. Tại buổi chuyên đề cô giáo Lê Thị Hoài Phượng Tổ trưởng tổ 1,2,3 trình bày những thuận lợi, khó khăn cũng như mục đích, yêu cầu trong quá trình thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT đối với học sinh lớp 2,3 và cách xây dựng ma trận, ra đề kiểm tra mới theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT đối với học sinh lớp 1. 
Các giáo viên cũng thảo luận và trình bày những băn khoăn, khó khăn khi thực hiện tổ chức các hoạt động  xây dựng ma trận, ra đề KTĐK theo định hướng phát triển năng lực , phẩm chất cho học sinh theo Thông tư mới đối với lớp 1. Đặc biệt là việc ra đề kiểm tra theo 3 mức độ.
Với tinh thần tích cực học hỏi và cầu thị tiến bộ, các đồng chí giáo viên trong tổ đã có được một buổi sinh hoạt chuyên môn thực sự bổ ích. Qua buổi chuyên đề, các giáo viên đã nhận thức đầy đủ hơn về Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT và Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. Chắc chắn rằng trong năm học 2020-2021 việc ra đề kiểm tra và đánh giá học sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn, nhằm hoàn thành tốt mục tiêu dạy học.