Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong nhà trường, giúp giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Xây dựng phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao lòng yêu nghề, mến trẻ và chất lượng chuyên môn; đề xuất những giải pháp đem lại hiệu quả cao hơn cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học trong thời gian tới. Trường TH Nhân Hải tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2020-2021.received_315183983246473

received_393098188718629

received_363510211597729

 

received_490621178520841

received_670170997020541

received_777530736159811

Hội giảng đảm bảo việc đổi mới phương pháp dạy học các môn tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Các tiết học sôi nổi, học sinh tích cực học tập hăng say.

received_393645428437380