Khắc phục sau lũ lụt lịch sử năm 2020

Sau trận lụt lịch sử ngày 20 tháng 10 năm 2020 để lại hậu quả vô cùng lớn cho miền Trung. Trong đó thị xã Ba Đồn có vùng nam bị thiệt hại nặng nề, những vùng lân cận nước dâng cao hư hại đến sách vở, tủ, các thiết bị dạy học….Ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Hôm nay hội đồng trường TH Nhân Hải tổng vệ sinh trường lớp sau lũ lụt để ngày mai bắt đầu học sinh đến trường tiếp tục trở lại học tập bình thường theo kịp chương trình của Bộ.

Một số hình ảnh lưu lại.20201022_075522 20201022_075049 20201022_075022 20201022_074959 20201022_074948 20201022_073516 20201022_073513 20201022_073507 20201022_073451 20201022_072936 20201022_072921 20201022_072836