Cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em Trần Quốc Chuẩn đến trường cùng bạn!

Tháng Tư 5, 2019 8:34 sáng

Thị đoàn, đoàn TN Quảng thọ, trường Nhân Hải trao suất quà 3 triệu đồng của chị ở Hà Nội cho e Trần Quốc Chuẩn ở TDP Ngoại Hải và thẻ ATM hàng tháng được chuyển vào tài khoản 1 triệu đồng.
Hoàn cảnh e rất khó khăn: 2 anh em , anh học lớp 2, em nhỏ học mầm non. Mẹ mất bố bị tâm thần ở với ông bà ngoại đã già, không có nguồn thu nhập nào.56209421_653673048427580_1287792054750937088_n 56457841_716102525470948_3330274528436682752_n 56696945_1151963078317294_7956944944730472448_n