Vì lợi ích mười năm trồng cây

Tháng Mười Một 13, 2018 8:11 chiều

“Vì lợi ích mười năm của việc trồng cây, thì chúng ta phải ra sức trồng cây gây rừng, vì lợi ích trăm năm của việc trồng người, thì chúng ta phải chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo”. 

Sáng thứ 7, ngày 10 tháng 11 năm 2018. Trời mưa, nhưng tập thể anh, em trường TH Nhân Hải đã không quản ngại khó khăn chở những cây to về trồng tại trường. Cảm ơn những công lao của các anh cho khuôn viên trường ngày càng xanh, sạch.

45710545_689840674749589_7751175518300405760_n 45791916_689840611416262_6013676761043173376_n 45834873_689840521416271_161397260301631488_n 45880202_689840578082932_8316111279915794432_n 45950177_689840548082935_7708423173317853184_n