Trường TH Nhân Hải chung tay cùng đất nước chống dịch

Tháng Tư 7, 2020 3:37 chiều

Thực hiện lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ. Toàn Đảng, toàn dân chung tay chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Thực hiện lời kêy gọi đó tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường TH Nhân Hải đã huy động sức người, sức của. Với những đóng góp thành tâm nhỏ nhoi đó để cùng cả nước chống dịch.

91311618_1895340393935370_2371370208557268992_n 91409966_1895340457268697_5261631286048456704_n 91560988_1895340347268708_4093770880163774464_n 91583753_1895341153935294_7728948487017988096_o 92170742_1895340303935379_3874236882413944832_n