Công tác phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2020 tại trường Tiểu học Nhân Hải

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Thị xã Ba Đồn về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống lụt bão năm 2020; để chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, trường Tiểu học Nhân Hải đã xây dựng Kế hoạch số 96/KH-THTL ngày 18/6/2020 về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt năm 2020Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, bão lụt của trường gồm 11 thành viên là các đồng chí trong Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, tổ khối trưởng và các nhân viên của trường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên; xây dựng các phương án xử lý khi có bão lụt xảy ra để chủ động tổ chức thực hiện phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai một cách có hiệu quả.

          Để bảo đảm tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, Ban chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt các nội dung : “Chủ động phòng tránh – đối phó kịp thời – Khắc phục khẩn trương” theo chủ trương “tự cứu lấy mình. Nhà trường đã tuyên truyền phổ biến tới toàn thể CBGVNV về thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bão, lụt trên quan điểm phòng tránh là chủ yếu, luôn cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan.

DANH  SÁCH  BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRƯỜNG TH NHÂN HẢI NĂM 2020-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05  /QĐ-HT ngày 18 tháng 8 năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Nhiệm vụ được giao
1 Hoàng Thanh Bính Hiệu trưởng 0912112175 Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Nguyệt Phó Hiệu trưởng 0944889296 Phó trưởng ban
3 Lê Thị Hoài Phượng Tổ trưởng tổ 1,2,3 0916387203 Thành viên
4 Trần Thị Bích Liên Tổ trưởng tổ 4,5 0915783909 Thành viên
5 Nguyễn Xuân Phú Tổ trưởng tổ 4,5 0968100667 Thành viên
6 Nguyễn Siêu Việt TPT Đội 0812893654 Thành viên
7 Nguyễn Phú Quý Giáo viên 0946951011 Thành viên
8 Đoàn Đức Hòa Giáo viên 0984642564 Thành viên
9 Nguyễn Thị Phương Linh Giáo viên 0966446340 Thành viên
10 Lê Thị Thanh Huyền Kế toán 0946230126 Thành viên
11 Nguyễn Thanh Trà Bảo vệ 0964912791 Thành viên

 

119215176_2068227609979980_7074149127214289282_n 119217545_2068227246646683_8099485649952353177_n 119418607_2068227483313326_4512994966758063720_n 119451220_2068227406646667_127348234987529817_n 119540129_1483107798545182_1440381673349736589_n 119562231_2068227309980010_6791626497328181141_n 119697556_411402853180831_3671134614595402861_n 119730882_364987461195873_662992526120923090_n