Chia sẻ rủi ro cùng bạn Phan Hà Nhật Huy.

Tháng Mười Hai 3, 2018 9:18 sáng

Tập thể GV cùng liên đội TH nhân Hải tổ chức chương trình cùng bạn vượt qua khó khăn. Chia sẻ rủi ro cùng bạn Phan Hà Nhật Huy. Liên đội TH Quảng Tân. Mong bạn sớm đến trường.

46949311_1425204430948971_6396147704740708352_n 47002167_1425204350948979_3196166970642792448_n 47043347_1425204807615600_6612770148455546880_n 47075519_1425204394282308_4176416981630582784_n 47147820_1425204367615644_7164967711380865024_n 47149166_1425204554282292_8842184055723130880_n 47227833_1425204587615622_4666846493863313408_n