Những gương sáng hiếu học của trường TH Nhân Hải

Tháng Tư 11, 2016 8:03 sáng

Em : Trần Thu Hiền : Lớp 5A

Trần Nguyễn Hà Vy: Lớp 5B

Nguyễn Khánh Ly : Lớp 5B

Nguyễn Kim Chi : Lớp 5B

Nguyễn Tiến Lương : Lớp 5C