Thư viện

26732977_792475264295597_385455795_o

THƯ VIỆN THÂN THIỆN – GIỜ ĐỌC SÁCH CỦA HỌC SINH

                                        Hoạt động chính của nhà trường là hoạt động dạy và học nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục. Song để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường…
21463063_1087023158100435_6732991326630096093_n

Chuyện lâu giờ mới kể!!!

“Không chậm trể” đó là phương châm của cán bộ, nhân viên trường TH Nhân Hải. Không phải thuê thợ, những ông thợ chuyên nghiệp của trường đã ra tay. Những người đàn ông…