Tin tức- Văn bản từ Phòng giáo dục

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

1 Hoàng Thanh Bính Hiệu trưởng 2 Nguyễn Thị Nguyệt "Phó HT " 3 Nguyễn Thị Hoài Nam Giáo viên 4 Trần Thị Bích Liên Giáo viên 5 Lê Thị Hoài Phượng Giáo viên 6 Nguyễn Siêu Việt Giáo viên 7 Phan Thị Diền Giáo viên 8 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên 9 Phạm Thị Vân Giáo viên 10 Dương Thanh Long Giáo viên 11 Phạm Thị Nga Giáo viên 12 Nguyễn Xuân Phú Giáo viên 13 Đoàn Đức Hòa Giáo viên 14 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên 15 Đậu Thị Thương Huyền Giáo viên 16 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 17 Phạm Thị Quỳnh Hương Giáo viên 18 Nguyễn Phú Quý Giáo viên 19 Trần Thị Hoài Nam Giáo viên 20 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 21 Đinh Thị Hồng Chanh Giáo viên 22 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên 23 Võ Thị Thùy Linh Giáo viên 24 Lê Thị Thanh Huyền Kế toán 25 Trần Thị Tố Nga Thư viện 26 Hoàng Thị Cẩm Nhung Y tế